Κατασκευή website του Κέντρου Μελέτης & Ξένων Γλωσσών, Meleti School

H Distemicha ανέλαβε την δημιουργία λογοτύπου και την κατασκευή του νέου website του Κέντρου Μελέτης & Ξένων Γλωσσών, Meleti School.
#logodesign #logo #website #meletischool #distemicha