Το DECAR είναι μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης στόλου οχημάτων.
Στηρίζεται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού για κάθε όχημα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφενός επεξεργάζονται κατάλληλα και προκύπτουν διάφοροι δείκτες για το όχημα, αφετέρου μπορούν να συγκριθούν και να αξιολογηθούν με αυτές άλλων οχημάτων.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας πλούτος πληροφορίας που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για το Δήμο και τους Δημότες όσο και για το περιβάλλον και την οικονομία που σχετίζεται με το οικοσύστημα που αναπτύσσεται γύρω από τα οχήματα.

πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
διαχείρισης στόλου οχημάτων

Θέματα προς επίλυση

 • Aναξιοποίητη πληροφορία από και σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου Αθηναίων και το όφελος που προκύπτει.

 • Δυνητική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από άσκοπες – άστοχες διαδρομές των οχημάτων.

 • Αναποτελεσματική διαχείριση των οχημάτων λόγω έλλειψης οργάνωσης, χρήσης, συντήρησης και ιστορικού βλαβών τους.

 • Δυσχέρεια στη συντήρηση και επίβλεψη του στόλου.

 • Οικονομικές επιπτώσεις από προβλήματα που δεν αναδεικνύονται κατάλληλα τόσο από τη χρήση όσο και από τη συντήρηση των οχημάτων.

Γιατί Decar;

Η ανεύρεση της πληροφορίας από κάθε δυνατό μέσο τόσο από την καρδιά του οχήματος κατά τη χρήση όσο και από το ιστορικό συντηρήσεων και επισκευών. H οργάνωσή,  η επεξεργασία και η αξιοποίησή της με διάφορους τρόπους όπως:

 • Live monitoring των δεδομένων, κάτω από προϋποθέσεις,  ώστε να μπορεί  ο δημότης να γνωρίζει τη θέση του ΔΧ αυτοκινήτου.
 • Ενημέρωση οικολογικού προφίλ αυτοκινήτου με βάση δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από το όχημα.
 • Open data που προβαλουν την διαφανεια και αποτελεσματικοτητα αλλά και βοηθούν στον προγραμματισμό αναγκών σχετικών με τα οχήματα.

 • Απομακρυσμένος έλεγχος και ενημέρωση οδηγού μέσω SMS για πιθανό μηχανικό/λειτουργικό πρόβλημα που θα αναγνωρίσει το σύστημα.
 • Στατιστική σύγκριση μετα-δεδομένων ανά μάρκα/ηλικία/περιοχή χρήσης αυτοκινήτου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη ικανότητας αυτοκινήτου, τόσο ως εκτίμηση υπάρχοντος προϊόντος, όσο και για μελλοντική απόκτηση νέων.
 • Δυνατότητα αποτύπωσης των συνθηκών στο οδικό δίκτυο του Δήμου μέσα από τα “μάτια” των οχημάτων που κινούνται καθημερινά σε αυτό.
 • Συνέργειες με «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης σκουπιδιών – κάδων – προβλημάτων οδικού δικτύου.
 • Συνεργασία με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης – συντήρησης – επισκευής των οχημάτων του Δήμου.